Đề cương chi tiết học phần

Mã môn học

Học phần

Tín chỉ

Giảng viên

 

Bộ môn Cơ kỹ thuật

 

 
 MEM224 Cơ học ứng dụng 3 Dương Đình Hảo
MEM321 Cơ học lưu chất 3 Lê Nguyễn Anh Vũ
 MEM328 Cơ kỹ thuật 3 Dương Đình Hảo

MEM332

Sức bền vật liệu

3

Trần Đắc Dũng
MEM334 Cơ học kết cấu 1 3 Trương Thành Chung
CIE336 Cơ học kết cấu 2 2 Trương Thành Chung
CIE368 Động lực học công trình 2 Trương Thành Chung

 

Bộ môn Cơ sở Xây dựng

 

 
MEM325 Họa hình - Vẽ kỹ thuật 3 Nguyễn Thắng Xiêm
MEM329 Vật liệu kỹ thuật 3 Dương Tử Tiên
CIE330 Vật liệu xây dựng 3

Trần Doãn Hùng

Nguyễn Thắng Xiêm

MEM335 Thực hành Vật liệu xây dựng    
MEM341 Đồ họa kỹ thuật 3 Nguyễn Thắng Xiêm

CIE365

Máy xây dựng

2

Nguyễn Thắng Xiêm

Phạm Trọng Hợp

CIE337

Kiến trúc

3

Phạm Lê

75886

Cấp thoát nước

2

Dương Tử Tiên
 CIE333 Vẽ xây dựng 2 Nguyễn Thắng Xiêm
 CIE231 Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính 2 Nguyễn Thắng Xiêm
 CIE370 An toàn lao động 2 Dương Tử Tiên

 

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

 

 

 CIE339

Cơ học đất

3

 

CIE341

Kết cấu Bê tông cốt thép 1

3

Phạm Bá Linh

CIE242

ĐAMH kết cấu BTCT 1

1

Lê Thanh Cao

CIE345

Kết cấu Bê tông cốt thép 2

3

Lê Thanh Cao
CIE346

ĐAMH kết cấu BTCT 2

1 Lê Thanh Cao

CIE347

Kết cấu thép 1

3

Nguyễn Hữu Diệu

75892

ĐAMH kết cấu thép

1

 

75916

Kết cấu thép 2

3

 

CIE348

Địa chất công trình

2

 
   Thủy lực & Thủy văn 2  

CIE349

Trắc địa

3

 

75934

Nền móng

3

 

75894

ĐAMH Nền móng

1

 

 CIE371

Giải pháp nền móng hợp lý

2

Trần Quang Huy
CIE373 Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng 2 Trần Quang Huy

CIE377

Kỹ thuật thi công 1

2

Hồ Chí Hân
 CIE357 Kỹ thuật thi công 2 2 Lê Quốc Thái

CIE361

Nhà cao tầng

3

Lê Thanh Cao

CIE364

Tổ chức thi công

3

Hồ Chí Hân
CIE343 Tin học ứng dụng trong xây dựng 1 2 Đặng Quốc Mỹ

CIE344 

Tin học ứng dụng trong xây dựng 2

2

 

CIE320

Dự toán

2

Trần Quang Duy
CIE363 Dự toán 3 Đặng Quốc Mỹ
 CIE360 Thực tập công nhân 3  
 CIE369 Bê tông cốt thép ứng lực trước Phạm Xuân Tùng
 CIE332 Thí nghiệm công trình 2 Đặng Quốc Mỹ
CIE306 Thiết kế hình học đường ô-tô 2 Trần Quang Duy
CIE307 Đồ án Thiết kế hình học đường ô-tô 1 Trần Quang Duy
CIE389 Đường đô thị và tổ chức giao thông 2 Trần Quang Duy
CIE319 Thí nghiệm công trình cầu đường 2 Đặng Quốc Mỹ
CIE386 Cầu thép 2 Phạm Xuân Tùng
CIE387 ĐAHP Cầu thép 1 Phạm Xuân Tùng
CIE388 Thi công cầu 3 Lê Quốc Thái
CIE385 Thi công đường 3 Lê Quốc Thái