Bộ môn Cơ Kỹ thuật

Giới thiệu Bộ môn Cơ kỹ thuật

Lịch sử hình thành và phát triển

Vào cuối năm 1958, Khoa Thủy sản được thành lập tại trường Nông nghiệp I Hà nội. Tháng 8/1966, Khoa Thủy sản tách khỏi Đại học Nông nghiệp I  thành lập Trường Đại học Thủy sản theo quyết định số 155 của CP ngày 16/8/1966. Cùng lúc, Bộ môn Cơ kỹ thuật cũng được thành lập thuộc khoa Công nghiệp cá với 07 thầy giáo giảng dạy 08 môn học. Lúc đó, thầy Nguyễn Trọng Nhuận là Trưởng Bộ môn, sau này được nhận danh hiệu NGƯT, giảng dạy môn cơ lý thuyết và lượng giác cầu. Thầy Nguyễn Văn Động – Phó Bộ môn, dạy môn Cơ học chất lỏng, sau này bảo vệ TS tại Liên xô, được phong hàm PGS và là NGƯT, nguyên Trưởng Khoa Khai thác Hàng hải. Thầy Nguyễn Văn Thôi, thầy Hoa Duy Cầu dạy môn Sức bền vật liệu (SBVL) cùng một số thầy dạy các môn học khác như: Họa hình - Vẽ kỹ thuật, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Gia công kim loại.

Lúc này và một số năm sau đó, Bộ môn bổ sung thêm một số thầy giảng dạy một số môn thuộc lĩnh vực cơ học và các môn Họa hình - Vẽ kỹ thuật như: Thầy Quách Đình Liên, dạy môn cơ học lý thuyết, sau này bảo vệ TS tại Ba lan, là NGND, được phong hàm PGS, là Trưởng khoa cơ khí và nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy sản (ĐHTS) Nha Trang. Thầy Nguyễn Văn Ba, dạy môn SBVL, là PGS.TS, nguyên Hiệu phó Trường Đại học Nha Trang.

Cuối năm 1976, Trường ĐHTS chuyển vào Nha Trang, một số thầy được đi nghiên cứu sinh hoặc chuyển về Bộ Thủy sản, hoặc chuyển về Trường đại học Giao Thông đường thủy (nay là ĐH Hàng Hải). Khi này Bộ môn được bổ sung thêm một số nhân sự: Thầy Nguyễn Mậu Khai, dạy môn Cơ lý thuyết, sau này là Trưởng khoa Cơ khí trong nhiều năm và là Trưởng phòng Đào tạo ĐHTS. Thầy Hoàng Hoa Hồng, dạy môn Cơ học chất lỏng, sau này bảo vệ TS tại Liên xô, chuyển qua làm Trưởng khoa Khai thác và hiện là Phó hiệu trưởng ĐH Nha Trang. Thầy Lê Trí Dũng, dạy môn SBVL, sau này là Trưởng Bộ môn SBVL, là giám đốc cơ sở 2 – ĐH Nha Trang tại TPHCM

Từ năm 1982 trở về sau, Bộ môn có nhiều thay đổi tách, nhập. Đến cuối năm 1999, các môn thuộc lĩnh vực cơ học đưa về bộ môn quản lý và hình thành nên Bộ môn Cơ học. Đến cuối năm 2007, bộ môn được đổi tên là Bộ môn Cơ học – Vật liệu quản lý các môn thuộc lĩnh vực Cơ học và Vật liệu thuộc Khoa Kỹ thuật Tàu thủy. Giữa năm 2011, Bộ môn thuộc quản lý của Khoa Xây dựng, và từ đầu năm học 2013-2014 đổi tên thành Bộ môn Cơ kỹ thuật.

Tin tức - Sự kiện

Thông báo