Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật xây dựng

Lịch sử hình thành

        Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng được thành lập theo quyết định số 308/QĐ-ĐHNT ngày 26 tháng 03 năm 2007. Tiền thân của bộ môn Kỹ thuật Xây dựng là bộ môn Cơ học – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Nha trang. Ngày 29 tháng 01 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 545/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Nha trang đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng trình độ đại học hệ chính quy. Để đáp ứng với yêu cầu mới, Trường Đại học Nha trang quyết định thành lập  bộ môn Kỹ thuật Xây dựng nhằm đảm đương ngành học mới này.
Mục tiêu
        Mục tiêu của ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng  là đào tạo đội ngũ kỹ sư có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình, đặc biệt là các công trình dân dụng và công nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam Trung bộ và cả nước.

Thông báo