Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật xây dựng

 

Lịch sử hình thành

        Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng được thành lập theo quyết định số 308/QĐ-ĐHNT ngày 26 tháng 03 năm 2007. Tiền thân của bộ môn Kỹ thuật Xây dựng là bộ môn Cơ học – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Nha trang. Ngày 29 tháng 01 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 545/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Nha trang đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng trình độ đại học hệ chính quy. Để đáp ứng với yêu cầu mới, Trường Đại học Nha trang quyết định thành lập  bộ môn Kỹ thuật Xây dựng nhằm đảm đương ngành học mới này.
 

Mục tiêu

        Mục tiêu của ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng  là đào tạo đội ngũ kỹ sư có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình, đặc biệt là các công trình dân dụng và công nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam Trung bộ và cả nước.
 

Chương trình đào tạo

        Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các khóa học từ khóa 52 đến nay, nhà trường chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, khối lượng kiến thức toàn bộ chương trình là 130 tín chỉ và được chia làm 08 học kỳ (04 năm) bao gồm:
      + Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương:           41      tín chỉ
      + Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                      73      tín chỉ
      + Thực tập:                                                          06      tín chỉ
      + Làm tốt nghiệp:                                                  10      tín chỉ

        Từ năm học 2013-2014, Nhà trường bắt đầu tổ chức đào tạo hệ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng theo hệ thống tín chỉ. Khối lượng kiến thức toàn bộ chương trình là 90 tín chỉ và được chia làm 06 học kỳ (03 năm) bao gồm:
      + Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương:           31      tín chỉ 
      + Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                      52      tín chỉ
      + Thực tập:                                                          07      tín chỉ

        Ngoài ra, cũng từ năm học 2013-2014, Nhà trường tổ chức đào tạo thêm hệ bằng 2 ngành công nghệ Kỹ thuật Xây dựng cho các đối tượng đã tốt nghiệp trình độ đại học. Chương trình đào tạo chi tiết cho học viên bằng 2 sẽ được thiết kế tùy theo chương trình đại học bằng thứ nhất.

        Đối với chương trình liên thông từ Cao đẳng lên đại học, Khoa đã phối hợp triển khai chương trình ở Kiên Giang. 
Thông tin chi tiết của Chương trình đào tạo  xem tại đây  hoặc liên hệ Văn phòng Khoa Xây dựng.