Hợp tác quốc tế

Khoa Xây dựng hiện có quan hệ hợp tác với các đại học:
+ Đại học Kỹ thuật Liberec (Cộng hòa Séc)
+ Đại học Bách khoa Nagaoka (Nhật Bản),
+ Đại học Kyung Hee University (Hàn Quốc).