Khoa và doanh nghiệp

Hiện tai Khoa Xây dựng đang có quan hệ hợp tác trong công việc với nhiều doanh nghiệp trong nước. Khoa đã nhiều lần mời các doanh nghiệp tài trợ các hoạt động phong trào và tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên. 

Một số doanh nghiệp tiêu biểu:

+ Công ty Hoàng Hà,
+ Công ty 394,
+ Công ty Vinaconex 15,
+ Công ty Vinaconex - VCN,
+ Công ty Việt Nhật,
+ Công ty Nguyên Phát,
+ Công ty ACK,
+ Công ty CP Tư vấn T27.