Hợp tác trong nước

1. Mạng lưới đối tác:

Giáo dục:

Đại Học Quốc Gia Pukyong Hàn Quốc (Pukyong National University)

Đại Học Quốc Gia Chonnam Hàn Quốc (Chonnam National University)

Đại Học Quốc Gia Pusan Hàn Quốc (Pusan National University)

Trường Đại học Kỹ thuật Liberec (Technical University of Liberec)

Khoa học ứng dụng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

 

Doanh Nghiệp

1. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27

2. Công Ty Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Khánh Hòa

3. Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Gia Việt

4. Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng HD.CONS

5. Công Ty TNHH Dịch Vụ & Đầu Tư Xây Dựng HANA-Z

6. Công Ty Xây Dựng Đăng Nguyên

7. Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nội Thất Iki

8. Công Ty TNHH Tv & Xd Hưng Lâm

9. Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng ACP

 

2. Hoạt động hợp tác

Trong giai đoạn 2016-2017 Khoa xây dựng có 3 sinh viên và 1 giảng viên tham gia chương trình Erasmus đến học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Triển khai ký kết MoU với trường đại học quốc gia Chonnam Hàn Quốc và Khoa Khoa học ứng dụng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Công tác trao đổi cán bộ, giảng viên của Khoa với các trường Đại học Quốc gia Pukyong, Chonnam, Pusan, Hàn Quốc, Trường Đai học Kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc thường xuyên nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, giảng dạy, NCKH cho cán bộ, giảng viên của Khoa.