Định hướng nghiên cứu

Giai đoạn 2014 - 2020


 

- Phát triển mũi nhọn

   + Vật liệu xây dựng: Vật liệu mới ứng dụng trong xây dựng, tái sử dụng các vật liệu thải, vật liệu xây dựng dùng trong môi trường nước biển, nhiệt độ cao, chống thấm …

   + Kết cấu dạng mới: các kết cấu sàn nhẹ, tường nhẹ, kết cấu liên hợp.

- Phát triển liên ngành

   + Khoa học tính toán: tối ưu hóa kết cấu, mô phỏng ứng xử kết cấu, dòng chảy …

   + Vật liệu compozit chịu nhiệt độ cao, vật liệu chống đâm

   + Công nghệ chế tạo hàn ma sát, công nghệ sản xuất panen, công nghệ chế tạo chi tiết hybrid.

   + Tự động hóa thiết kế: ứng dụng các công cụ tính toán kết cấu, thể hiện bản vẽ để tự động hóa thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn Việt nam.

   + Nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại: tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ cao.

 

- Nghiên cứu cơ bản

   + Khoa học tính toán: tối ưu hóa kết cấu, mô phỏng ứng xử kết cấu, dòng chảy …

   + Tái sử dụng các vật liệu thải dùng trong xây dựng.


- Phát triển phòng thí nghiệm
 

   + Phòng thí nghiệm cơ học đất.

   + Bổ sung thiết bị cho phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng: thực hiện các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của cốt thép.

   + Xây dựng phòng thí nghiệm cơ học công nghệ tiên tiến: quan sát cấu trúc, cơ tính mỏi, đo vết nứt, ... Giai đoạn 2021 - 2030


 

- Phát triển mũi nhọn

   + Nghiên cứu vật liệu, kết cấu thân thiện môi trường.

   + Kiểm định xây dựng: thực hiện các thí nghiệm về vật liệu xây dựng, cơ đất, đánh giá khuyết tật, hư hỏng và khắc phục xử lý sự cố công trình.

- Phát triển liên ngành

   + Nghiên cứu vật liệu nano.

   + Quy hoạch thành phố thông minh.

   + Phát triển công nghệ hàn ma sát trong lĩnh vực hàng không.

   + Xử lý chất thải các khu công nghiệp, khu đô thị, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.

- Nghiên cứu cơ bản

   + Vật liệu nano, vật liệu phi Newton, công nghệ phủ bề mặt.

   + Khoa học tính toán: tối ưu hóa kết cấu, mô phỏng ứng xử kết cấu, dòng chảy …


- Phát triển phòng thí nghiệm

   + Phòng thí nghiệm kiểm định công trình

   + Phòng tự động hóa thiết kế ứng dụng trong xây dựng.

   + Bổ sung thiết bị phòng thí nghiệm cơ học công nghệ tiên tiến: máy TEM, máy plasma.