Search

Công trình nghiên cứu

 

 • TS Trần Quang Huy

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012
 2. Development of performance-based seismic design technology for upgrading harbor and fishing port design standards
 3. Development of a multi-scale monitoring system for integrated management of small and medium-sized bridges in Honam region
 4. A Study on the Improvement of Thermal Insulation Efficiency of Facilities for the Environment-friendly Yeosu Industrial Complex

Bằng sáng chế

 1. Mobile Active Thermal Image Inspection Device for Detecting Inside Concrete. Patent Number: 10-2146695

Sách

 1. Thiết kế công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng dạng dao động

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. (SCI/SCIE) Shake table testing for the seismic response of a container crane with uplift and derailment.
 2. (SCI/SCIE) Fragility Assessment of a Container Crane under Seismic Excitation Considering Uplift and Derailment Behavior
 3. (SCI/SCIE) Detection of Delamination with Various Width-to-depth Ratios in Concrete Bridge Deck Using Passive IRT: Limits and Applicability
 4. (SCI/SCIE) Effects of Boundary Condition Models on the Seismic Responses of a Container Crane
 5. (SCI/SCIE) Detectability of Delamination in Concrete Structure Using Active Infrared Thermography in Terms of Signal-to-Noise Ratio
 6. (SCI/SCIE) Sensitivity Analysis for Ship-to-Shore Container Crane Design
 7. (SCI/SCIE) Effects of rebars on the detectability of subsurface defects in concrete bridges using square pulse thermography
 8. (SCI/SCIE) Comparative Study of Nonlinear Static and Time-History Analyses of Typical Korean STS Container Cranes
 9. (SCI/SCIE) Detectability of Subsurface Defects with Different Width-to-Depth Ratios in Concrete Structures Using Pulsed Thermography
 10. (SCI/SCIE) Evaluation of Self-Healing Performance of PE and PVA Concrete Using Flexural Test
 11. (SCI/SCIE) Effects of Ambient Temperature and Relative Humidity on Subsurface Defect Detection in Concrete Structures by Active Thermal Imaging
 12. (SCI/SCIE) Seismic Vulnerability Assessment of a Shallow Two-Story Underground RC Box Structure
 13. (SCI/SCIE) Experimental Study on Detection of Deterioration in Concrete Using Infrared Thermography Technique
 14. Land Surface Temperatures of Industrial Complexes in Jeonnam Using Landsat 7 ETM+ Satellite Images
 15. Investigation on the land surface temperature of industrial complexes and the non-destructive assessment of plant structures using an IR camera
 16. Xác định và đánh giá khuyết tật cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua hai ống
 17. Ứng dụng phương pháp phun nước áp lực hỗ trợ công tác hạ cừ ván
 18. Đặc điểm ứng suất - biến dạng xung quanh cống tròn chôn sâu ở Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phạm Bá Linh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. B2009-13-44: Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tại trại thực nghiệm nuôi trồng thuỷ sản Cam Ranh, Trường Đại học Nha Trang 

 Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Thiết kế tối ưu kết cấu khung sườn tàu vỏ thép
 2. Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép sử dụng kết hợp thuật toán chia đôi và tìm kiếm trực tiếp
 3. Nghiên cứu phương pháp kiểm tra độ bền chung sử dụng trong bài toán tối ưu hoá kết cấu tàu vỏ thép
 4. Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép sử dụng kết hợp thuật toán mặt cắt vàng và tìm kiếm trực tiếp
 5. Tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép bằng giải thuật di truyền
 6. Xác định các tham số tối ưu trong giải thuật di truyền áp dụng bài toán tối ưu hóa kết cấu tàu thủy  
 • Lê Quốc Thái

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012 

 • Bạch Văn Sỹ

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng và thuật toán di truyền
 2. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu khung sử dụng các đặc trưng của dao động
 3. TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Crack Detection in Plate-Like Structures Using Modal StrainEnergy Method considering Various Boundary Conditions
 2. Structural damage detection in steel frames using modal strain energy method and genetic algorithm
 3. Chuẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền 
 • Nguyễn Thắng Xiêm

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Nghiên cứu các giải pháp tái sử  dụng  bột  đá  từ  các  nhà máy sản xuất, chế biến đá granite  thành  các  sản  phẩm cao cấp
 2. Nghiên   cứu   chế   tạo   thử nghiệm ghế đá làm từ hạt nix thải tại khuôn viên trường Đại học Nha Trang,
 3. Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Khánh Hòa
 4. Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam

Bằng sáng chế

 1. Superfinišovací nástroj, Publish No: 2011-25376, Czech Republic.
 2. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No: 2011-24194, Czech Republic.
 3. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No: 2011-24195, Czech Republic.
 4. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No: 2011-24196, Czech Republic.

Sách

 1. Chương sách: New Generation of Geopolymer Composite for Fire-Resistance

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Influences of High Temperatures and Environmental Conditions on Mechanical Properties of Geopolymer Mortar based on FA
 2. Influence of Curing and Water to the Mechanical Properties of Geopolymer Mortar
 3. Thermophysical properties of woven fabrics reinforced geopolymer composites
 4. The influence of modified fly ash particles by heating on the compressive strength of geopolymer mortar
 5. Effects of commercial fibers reinforced on the mechincal properties of geopolymer mortar
 6. Microstructure and Flexural Properties of Geopolymer Matrix-Fiber Reinforced Composite with Additives of alumina (Al2O3) Nanofibres
 7. Moisture and Chemical Resistant of Geopolymer Composites
 8. Effects of temperature and plasma treatment on mechanical properties of ceramic fibres
 9. Complete technological process, production line of unburnt construction materials from available materials in Khanh Hoa province
 10. Nghiên cứu ban đầu về khả năng tái sử dụng hạt nix thải
 11. Cơ tính của geopolymer composite được gia cường vải dệt sau khi tiếp xúc với các nhiệt độ khác nhau
 12. Khả năng ứng dụng tro bay làm phụ gia trong vữa và bê tông trên nền geopolyme
 • Lê Thanh Cao

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm với các điều kiện biên khác nhau.
 2. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng cải tiến
 3. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng và thuật toán di truyền.
 4. Theo dõi tổn hao lực căng cáp trong dầm bêtông cốt thép ứng suất trước sử dụng đặc trưng trở kháng cơ-điện kết hợp với mạng nơ-ron nhân tạo.
 5.  Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu khung không gian sử dụng các đặc trưng của dao động

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Anchor force monitoring using impedance technique with single-point mount lead-zirconate-titanate interface: A feasibility study.,
 2. A Low-Cost Prestress Monitoring Method for Post-Tensioned RC Beam Using Piezoelectric-Based Smart Strand
 3. Numerical simulation of single-point mount PZT-interface for admittance-based anchor force monitoring
 4. Numerical simulation of single-point mount PZT-interface for admittance-based anchor force monitoring
 5. Crack detection in plate-like structures using modal strain energy method considering various boundary conditions
 6. Electro-mechanical impedance-based prestress force monitoring in prestressed concrete structures
 7. Structural damage identification of plates using two-stage approach combining modal strain energy method and genetic algorithm
 8. Structural health monitoring of prestressed concrete beams by vibration- and impedance-based smart technologies
 9. Damage Detection in Plates with Different Boundary Conditions Using Improved Modal Strain Energy Method
 10. “Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng”.
 11. “Chẩn đoán tổn hao ứng suất trong dầm bêtông cốt thép ứng suất trước sử dụng kỹ thuật nhận dạng kết cấu bằng thuật toán di truyền”.
 12. “Thiết lập lực căng trong kết cấu dây cáp cho cầu dây văng và trụ anten sử dụng các phương pháp dao động”.
 13. “Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau”.
 14. “Chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng có xét đến điều kiện biên khác nhau và ảnh hưởng của nhiệt độ”.
 15. “Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm”.
 16. "Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền"
 17. "Chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện"
 18. Structural health monitoring of metal structures using electro-mechanical impedance responses.
 19. Review on smart technologies for structural health monitoring of infrastructure.
 20. Advances in smart technologies for structural health monitoring of cable-stayed bridges.
 21. Structural identification of post-tensioned prestressed concrete beam using genetic algorithm.
 22. Advances in smart structural health monitoring technologies for sustainable development of infrastructure.
 23. Damage detection in plate-like structures using improved modal strain energy method.
 24. Damage Detection in Plates with Different Boundary Conditions using Improved Modal Strain Energy Method.
 25. An Improved Approach for Damage Identification in Plate-like Structures based on Modal Assurance Criterion and Modal Strain Energy Method
 26. Development of modal strain energy method combined with multi-phase genetic algorithm for structural damage detection in plates
 27. Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau.
 28. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng và thuật toán di truyền. 
 • Hồ Chí Hân

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Assessing the Importance of Factors Affecting the Buildability of Vietnam Construction Projects
 2. Analogy and discrepancy among three main group’s viewpoints in managing stakeholders at  construction sites in Vietnam
 3. Proposals to improve the efficiency and competitiveness of construction enterprises in Vietnam
 4. An approach of Social Network Analysis for improving stakeholder management at construction sites – A case study in Vietnam
 5. Critical Success Factors of Public - Private Partnership Transportation Projects in Vietnam using Fuzzy Synthetic Evaluation Approach 
 • Đặng Quốc Mỹ                  

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Đánh giá khả năng làm việc của kết cấu cẩu container chịu tải trọng động đất
 2. Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012
 3. Xây dựng chương trình máy tính xử lý trường ảnh nhiệt hồng ngoại bằng thuật toán biến đổi Fourier phục vụ phát hiện khuyết tật trong kết cấu bê tông

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Phân tích kết cấu cẩu container chịu động đất bằng phương pháp đẩy tĩnh phi tuyến
 2. Soil stabilization by ground bottom ash and red mud
 3. Thermal Conductivity of Controlled Low Strength Material (CLSM) Made Entirely from By-Products
 4. Soil stabilization by using alkaline-activated ground bottom ash coupled with red mud
 5. Thermal Conductivity of Controlled Low Strength Material (CLSM) Made with Excavated Soil and Coal Ash
 6. Influence of curing conditions on engineering properties of controlled low strength material made with cementless binder
 7. Stabilization of marine dredged sediment using lime-fly ash-red mud-gypsum binder
 8. Effect of fly ash on engineering properties of CLSM made with fly ash-red mud-lime-gypsum binder
 9. Studies on compressive strength of sand stabilized by alkali-activated ground bottom ash and cured at the ambient conditions
 10. Effect of degree of saturation on thermal conductivity of CLSM used for a horizontal ground coupled heat pump system
 11. Development of New Cementless Binder for Controlled Low Strength Material (CLSM) utilizing Fly ash, Red mud and Phosphogypsum
 12. Feasibility of soil stabilization by alkaline-activated ground bottom ash
 13. Development of controlled low-strength materials derived from coal ash and excavated soil without using Portland cement
 14. 3D numerical simulation of an anchor-slope system considering anchor heads
 15. Compressive strength characteristics of sand stabilized by ground bottom ash as a binder
 16. Effects of red mud utilization on engineering properties of ponded ash based controlled low strength material
 17. Development of excavatable controlled low strength materials made with cementless binder and partial replacement of artificial aggregate
 18. Xác định và đánh giá khuyết tật cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua hai ống 
 • Phạm Xuân Tùng            

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Đánh giá khả năng làm việc của kết cấu cẩu container chịu tải trọng động đất

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Phân tích ứng xử dao động và mất ổn định của dầm vi kết cấu
 2. Đánh giá độ tin cậy cầu dàn thép bằng mô phỏng Monte Carlo
 • Trần Quang Duy

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Diagnosis and improvement of smart traffic data quality in Busan
 2. Construction of VISSIM Simulation and Development of Speed Change Prediction Model in Accidents

Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Study for calibrate parameters of car following model which is applied to simulate the motorcycle traffic by traffic simulation
 2. Study for calibrate parameters of car following model which is applied to simulate the motorcycle traffic by traffic simulation method
 3. Study on technical parameters of two-wheeler traffic on the intersection in Hochiminh city, Vietnam
 4. Application of VISSIM microsimulation model for the motorcycle traffic in Ho Chi Minh City
 5. Development Of A Safe Self-Driving Vehicles In Mixed Traffic Condition By Adopting Markov Decision Process
 6. An Overview Of The Digital Twin: Transportation Applications
 7. Proximal Policy Optimization Through a Deep Reinforcement Learning Framework for Multiple Autonomous Vehicles at a Non-Signalized Intersection
 8. An Efficiency Enhancing Methodology for Multiple Autonomous Vehicles in an Urban Network Adopting Deep Reinforcement Learning
 9. Improved Responsibility-Sensitive Safety Algorithm Through A Partially Observable Markov Decision Process Framework for Automated Driving Behavior at Non-Signalized Intersection
 10. A Hybrid Deep Convolutional Neural Network Approach for Predicting the Traffic Congestion Index
 • Trương Thành Chung

JOURNAL PUBLICATIONS

 1. Tran QHDang QM, Pham XT, Truong TC, Nguyen TX, Huh J,  "Passive infrared thermography technique for concrete structures health investigation case studies", Asian Journal of Civil Engineering, 2023. [pdf

 2. Ayalsew DA, Truong TC, Lee JRJB Ihn, "Parametric optimization of pulse-echo laser ultrasonic system for inspection of thick polymer matrix composites", Structure Health Monitoring, Vol 19, No. 2, 2020. [pdf

 3. Truong TC, Ayalsew DALee JRJB Ihn, "Thermo-elastic model of epicenter displacement by laser pulse irradiated on metallic surfaces", ASME Journal of Nondestructive Evaluation, Vol. 1, No. 2, pp. 021001-021006, 2018. [pdf]

 4. Truong TC, Lee JR, "Thickness reconstruction of nuclear power plant pipes with flow-accelerated corrosion damage using laser ultrasonic wavenumber imaging", Structural Health Monitoring(IF = 3.536), Vol. 17, Issue 2, pp. 255-265, 2018. [pdf

 5. Abbas SH, Truong TC, Lee JR, "FPGA-based ultrasonic energy mapping with source removal method for damage visualization in composite structures", Advanced Composite Materials, (IF = 1.407), Vol. 26, Sup. 1, pp. 3-13, 2017. [pdf]

 6. Truong TC, Lee JR, "SNR enhancement for composite application using multiple Doppler vibrometers based laser ultrasonic propagation imager", Optics and Lasers in Engineering, (IF = 2.769), Vol. 84, pp. 82-88, 2016. [pdf]

 7. Truong TC, Kang DHLee JRFarrar CR, "Comparative study of laser Doppler vibrometer and capacitive air-coupled transducer for ultrasonic propagation imager and the new development of an efficient ultrasonic wavenumber imaging algorithm", Strain, (IF = 1.694), Vol. 51, No. 4, pp. 332-342, 2015. [pdf]

 8. Lee JR, Cho CM, Park CY, Truong TC, Shin HJ, Jeong HM, Flynn EB, "Spar disbond visualization in in-service composite UAV with ultrasonic propagation imager", Aerospace Science and Technology, (IF = 2.057), Vol. 45, pp. 180-185, 2015. [pdf]

 9. Truong TC, Lee JR, "A versatile inspection system for pipe structure using ultrasonic waves propagation imager", Journal of Physics, Vol. 628, pp. 012015, 2015. [pdf]

 10. Lee JR, Jeong HM, Truong TC, Shin HJ, Park JY, "Damage visualization of filament wound composite hydrogen fuel tank using ultrasonic propagation imager", Composites Research, Vol. 28, No. 4, pp. 143-147, 2015. [pdf]

 11. Park BSohn HYeum CM, Truong TC, "Laser ultrasonic imaging and damage detection for a rotating structure", Structural Health Monitoring, (IF = 3.536), Vol. 12, No. 5-6, pp. 494-506, 2013. [pdf]

 12. Truong TC, Cho SYun CBSohn H, "Finite element model updating of Canton Tower using regularization technique", Smart Structures and Systems, (IF = 1.382), Vol. 10, No. 4-5, pp. 459-470, 2012. [pdf]

CONFERENCE PROCEEDINGS

 1.  Tran QHDang QM, Pham XT, Truong  TC, "Applications of Passive Infrared Thermal Imaging for Detecting Delaminated Areas of Ancient Rock-cut Tunnel", TISDIC 2023[pdf

 2. Truong  TCDang QM, Pham XT, Do VP, Tran QH, "A novel automated crack identification method for concrete bridge structure using an unmanned aerial vehicle", TISDIC 2023[pdf

 3. Truong  TCDang QMTran QH, Pham XT, "Crack detection using pre-trained deep convolutional neural network", MSDI 2023.

 4. Truong  TC, Nguyen TX, Le NVA, Ho CH, "Topology optimization of plate structure using predetermined-shape holes", ICATSD2022Ho Chi Minh City, Viet Nam, 24-26 November, 2022.

 5. Nguyen TXChau HMTran DH, Truong TC, "Optimization of aggregates in concrete brick with recycled materials from stone mining", GTSD2022Nha Trang, Viet Nam, 29-30 July, 2022[pdf

 6. Truong TCLe NVA, Le CL, Nguyen TX, "SSD21, Educational Toolbox for Static, Stability, and Dynamic Analysis of Frame", GTSD2022, Nha Trang, Viet Nam, 29-30 July, 2022. [pdf

 7. Tran HT, Quach HN, Phi CT, Duong DH, Truong TC, Pham TH, Ho HH, Vu LH, Chu HDA, "The effect of welding speed on the mechanical properties of the FSW Cu/Al", ICERA, Thai Nguyen, Viet Nam, 1-2 December, 2020. [pdf

 8. Truong TCLe NVA, "Damage Detection Using Local Dominant Frequency of Pulse-Echo Laser Ultrasonic Waves", MMMS2020, Nha Trang, Vietnam, 13-14 November 2020. [pdf]

 9. Truong TC, Admed H, Lee JR, "Cure monitoring using long pulse and high power laser", KSAS, Jeju, Korea, 15-18 November, 2017.

 10. Truong TC, Ayalsew DALee JR, "Thermoelastic model of epicenter laser ultrasonic", KSNT, Daegu, Korea, 25-26 May, 2017.

 11. Abbas SH, Truong TC, Lee JR, "FPGA-based implementation of multi-time-frame laser ultrasonic energy mapping for non-destructive evaluation applications", KSNT, Daegu, Korea, 25-26 May, 2017.

 12. Truong TC, Hong SC, Ayalsew DALee JR, "Structural imaging through estimation of local dominant frequency of pulse-echo laser ultrasonic wave", KSNT, Daejeon, Korea, 3-4 November, 2016.

 13. Truong TC, Lee JR, "A sensitivity analysis of ultrasonic wavenumber imaging algorithm and its application for damage visualization of nuclear power plant pipes", KSNT, Daejeon, Korea, 3-4 November, 2016.

 14. Abbas SH, Truong TC,  Lee JR, "FPGA-based implementation of ultrasonic energy mapping for non-destructive evaluation applications", The 8th Kyushu University-KAIST Symposium on Aerospace Engineering, Daejeon, Korea, 13-15 October 2016. [pdf]

 15. Abbas SH, Truong TC,  Lee JR, "Implementation of Ultrasonic Energy Mapping on FPGA for damage detection of composite structure", ASHMCS, Jeonju, Korea, 22-25 August, 2016. [pdf]

 16. Truong TC, Lee JR, "Elbow pipe nondestructive testing using ultrasonic propagation imager system", KSNT, Wonju, Korea, 19-20 May, 2016. 

 17. Truong TC, Park JY, Jang JK, Lee JR, "Live Demonstration: LDV_UPI system for structural health monitoring of composite material", IEEE Sensors, Busan, Korea, 1-4 November, 2015. [pdf]

 18. Truong TC, Lee JR, "Autonomous inspection of composite leading edge based on laser Doppler vibrometer Ultrasonic Propagation Imaging system", KSCM, Jeonju, Korea, 30 October, 2015.

 19. Truong TC, Lee JR, "Disassemble bonded composite structure using shock waves generated by a flashlamp-pumped pulsed laser", 10th JSCM-KSCM Joint Symposium on Composite Materials, Jeonju, Korea, 29 October, 2015. [pdf]

 20. Shin HJ, Hong SC, Truong TC, Lee JR, "Advances in Smart Hangar and its real-world applications", IWSHM, Stanford University, USA, 1-3 September, 2015.

 21. Shin HJLee JRAbbas SH, Truong TC, "A proof-of-concept of Smart Hangar for composite aircraft", ICCM20, Copenhagen, Denmark, 19-24 July, 2015. [pdf]

 22. Truong TC, Lee JR, "A study of laser-induced Scholte wave and damage characterization using ultrasonic wavenumber imaging”, KSAS, Gangwon, Korea, 22-24 April, 2015.

 23. Lee JR, Jeong HM, Choi YS, Chong SYAbbas SH, Truong TC, "Ultrasonic propagation imaging system and its application to space launcher structures", KSPE, Changwon, Korea, December, 2014. [pdf]

 24. Lee JR, Jeong HM, Choi YS, Chong SYAbbas SH, Truong TC, "Development of laser ultrasonic advanced nondestructive evaluation technology for zero-defect space launcher structure", poster at Korean Mechanics, Guangzhou, Korea, October, 2014. [pdf]

 25. Truong TC, Lee JR, Cho CM, Park CY, Shin HJ, Jeong HM, "Application of ultrasonic propagation imaging system for in-service composite wing aircraft", ASHMCS, Jeonju, Korea, 25-29 August, 2014.

 26. Truong TC, Lee JR, "Comparative study of laser Doppler vibrometer and capacitive air coupled transducer for laser ultrasonic propagation imaging applications ", ASHMCS, Jeonju, Korea,  25-29 August, 2014.

 27. Truong TC, Lee JR, "SNR enhancement technique for laser ultrasonic propagation imaging using multiple laser Doppler vibrometers and repeat scanning", KSNT, Gyeongju, Korea, 22-23 May, 2014.

 28. Sohn HAn YKPark B, Truong TC, Yeum CM, Yang JY, Lee HS, "Laser ultrasonic techniques for structural health monitoring applications", CIMTEC, Montecatini Terme, Italy, 10-14 June, 2012.

 29. Park B, Truong TC, Yeum CMSohn H, "Laser ultrasonic imaging of a rotating blade", SPIE, USA, 20 April, 2012.

 30. Truong TC, Park BYeum CMSohn H, "A speckle noise reduction techniques for noncontact laser ultrasonic imaging of a rotating object", KKCNN, Awaji, Japan, 14-16 December, 2011. [pdf]

 31. Truong TC, Cho SYun CB, "Modal identification of Guangzhou new TV tower", EESK, Jeju, Korea, 2010. Student Best Paper Award.

PATENTS

 1. Sohn HPark B, Truong TC, “Laser ultrasonic imaging of a rotating blade”, Korean Patent, (Application number 1020120084325), 27 March, 2014.

 2. Sohn HPark B, Truong TC, “Laser ultrasonic imaging method and laser ultrasonic imaging device for rotational structure", US Patent (Publication number WO-2014021564-A1), 06 February, 2014. [pdf]