Thông báo

Cuộc thi thiết kế mô hình công trình xây dựng trên máy tính 2023

  • 27/10/2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Khoa Xây dựng tổ chức Chung kết 
Cuộc thi thiết kế mô hình công trình xây dựng trên máy tính
Một cuộc thi tạo cơ hội cho sinh viên giúp sinh viên tăng khả năng sáng tạo và sử dụng các phần mềm hỗ trợ ngành Xây dựng trước khi ra trường.
Khoa mong rằng năm học 2023 - 2024 này sẽ có nhiều nhóm sinh viên tham gia cuộc thi này hơn.
Giải Nhất: Thiết kế Giảng đường G3 NTU - nhóm Tô Hữu
Giải Nhì: Đường Thanh niên - nhóm HHH
Giải  Ba: Cảnh quan Giảng đường G3 NTU - nhóm Hard Hat Hero
Giải Bình chọn: Thiết kế Giảng đường G3 NTU - nhóm Tô Hữu