Thông báo

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội, Học bổng SV khuyết tật (hộ nghèo/cận nghèo) HKI năm học 2023-2024

  • 12/10/2023

P.CTCTSV thông báo Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội, Học bổng SV khuyết tật (hộ nghèo/cận nghèo) HKI năm học 2023-2024. Đề nghị các khoa/viện thông tin tới sinh viên.

Nội dung chi tiết xem tại link: https://phongctsv.ntu.edu.vn/thong-bao/eid/danh-sach-du-kien-sv-duoc-huong-che-do-chinh-sach-hki-nam-hoc-2023-2024

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền. 

Mọi phản hồi liên hệ cô Thùy Dương - P.CTCTSV

Email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 18/10/2023.