Thông báo

Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano lần thứ hai

  • 08/08/2022

Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano lần thứ hai do Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Cơ khí và Khoa Xây dựng phối hợp tổ chức đã diễn ra vào ngày 16/7/2022.

     Tham dự hội thảo, có TS. Trần Doãn Hùng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban tổ chức hội thảo; cán bộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Cơ khí,  Khoa Xây dựng và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường.

     Hội thảo được tổ chức nhằm thông báo kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cơ khí, xây dựng, và vật liệu giữa các Khoa Cơ khí, Kỹ thuật Giao thông, và Xây dựng trong Nhà trường. Với 01 phiên toàn thể và 03 phân ban, hội thảo đã đem đến các tham luân xung quanh các chủ đề gồm: Xây dựng và cơ học vật liệu; Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho ngành thủy sản và du lịch biển; Vật liệu kỹ thuật và công nghệ nano.

     Hội thảo đã đem đến cơ hội để các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, và sinh viên của các đơn vị liên quan trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời hình thành các ý tưởng nghiên cứu và tạo lập các nhóm nghiên cứu mới.