Thông báo

Hướng dẫn hỗ trợ Sinh viên học E-learning

Khoa Xây dựng kính chuyển thông báo số 194/TB-ĐHNT ban hành ngày 27/3/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc hướng dẫn hỗ trợ Sinh viên học E-learning đến quý thầy/ cô, quý phụ huynh và các em sinh viên. 
Chi tiết thông báo xem tại đây.