Thông báo

Quyết định tốt nghiệp quý 3 năm 2022, ngày 17,18,19/8/2022

  • 23/08/2022
Quyết định ngày 17,18,19/8/2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 3 năm 2022 của Khoa Xây dựng.
 
Chi tiết trong link dưới đây:
 
https://drive.google.com/file/d/1B319DGP92Gdb5ySThPnc42lN9n4EngWE/view?usp=sharing