Thông báo

THÔNG BÁO (V/v đăng ký chuyên ngành Quản lý Xây dựng, khoa Xây dựng)

  • 14/06/2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 và đáp ứng nguyện vọng của sinh viên (SV), khoa Xây dựng thông báo về việc đăng ký chuyên ngành Quản lý Xây dựng đối với SV hệ Đại học chính quy khóa 64 như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/6/2023 đến 17h00 ngày 30/06/2023.

- Hình thức: Đăng ký trực tuyến trên google form (link

- Đối tượng: Sinh viên K64 khoa Xây dựng.

- Số lượng đăng ký: 30 Sinh viên

Thông tin tư vấn và đăng ký chuyên ngành. Xin liên hệ: Thầy Hồ Chí Hân, giảng viên khoa Xây dựng. Số điện thoại: 0907 523 113