Thông báo

Thông báo về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33

  • 10/11/2022

Thông báo về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33

Thời gian: Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Miền Trung, Trường ĐH BK Đà Nẵng.

Môn thi: Cơ học kỹ thuật, Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Chi tiết máy, Sức bền vật liệu, Thủy lực, Nguyên lý máy

Các bạn sinh viên quan tâm liên hệ với thầy Chung (chungtt@ntu.edu.vn) để đăng ký