Thông báo

Thông báo về việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp K60

  • 14/07/2022

Khoa Xây dựng sẽ tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cho khóa 60 theo kế hoạch như sau:

• Thời gian: 7h30, thứ 6 ngày 15/07/2022 
• Địa điểm: G2.202 (Hội đồng 1); G2.203 (Hội đồng 2); G2.302 (Hội đồng 3)

Xem Danh sách hội đồng cụ thể và các quy định khi bảo vệ

Kính mời Quý Thầy/Cô, sinh viên, và cá nhân quan tâm tham dự.
Trân trọng thông báo./.