Thông báo

Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung Học kỳ 2, năm học 2019-2020

Để tiếp tục ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid 19, Hiệu trưởng trường ĐH Nha Trang đã ban hành thông báo số 258/TB-ĐHNT ngày 04/05/2020 về việc tổ chức đào tạo tập trung Học kỳ 2, năm học 2019-2020. 
Chi tiết xem tại đây.