Tin tức sự kiện

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K58
17/07/2020

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K58

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K58
17/07/2020

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K58

Tọa đàm “Đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Đại học Nha Trang trong bối cảnh hiện nay – Thực trạng và giải pháp”
27/06/2020

Tọa đàm “Đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Đại học Nha Trang trong bối cảnh hiện nay – Thực trạng và giải pháp”

Tọa đàm “Đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Đại học Nha Trang trong bối cảnh hiện nay – Thực trạng và giải pháp”
27/06/2020

Tọa đàm “Đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Đại học Nha Trang trong bối cảnh hiện nay – Thực trạng và giải pháp”

Thẩm định thành công chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
22/06/2020

Thẩm định thành công chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Thẩm định thành công chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
22/06/2020

Thẩm định thành công chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Thầy Trần Hưng Trà, Phó trưởng khoa, nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
15/06/2020

Thầy Trần Hưng Trà, Phó trưởng khoa, nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Thầy Trần Hưng Trà, Phó trưởng khoa, nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
15/06/2020

Thầy Trần Hưng Trà, Phó trưởng khoa, nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư