Thẩm định thành công chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Quản lý Xây dựng

  • 19-05-2022
  • /
  • Khoa Xây dựng
  • 5317
  • Đào tạo

Sáng ngày 17/05/2022 tại phòng chuyên đề Khoa Xây dựng, tầng 8 nhà đa năng trường Đại học Nha Trang, đã diễn ra buổi làm việc để thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản lý xây dựng (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng).

Thẩm định thành công chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Quản lý Xây dựng
Buổi làm việc có mặt đầy đủ 07/07 thành viên trong Hội đồng thẩm định bao gồm:
1. TS. Trần Doãn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, Chủ tịch
2. ThS. Đặng Quốc Mỹ, khoa Xây dựng Trường Đại học Nha Trang, Thư ký
3. TS. Nguyễn Thanh Phong, trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Phản biện 1
4. TS. Lê Anh Vân, Viện Kỹ thuật xây dựng và Quản trị doanh nghiệp, Phản biện 2
5. TS. Phạm Thanh Nhựt, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang, Ủy viên
6. ThS. Phan Việt Hiếu, giám đốc Công ty TNHH Quyết Toán Phan Anh, Ủy viên
7. TS. Nguyễn Ngọc Duy, phó trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang, Ủy viên
 
Buổi làm việc diễn ra trong không khí nghiêm túc với nhiều góp ý tích cực từ Hội đồng thẩm định trên tinh thần đóng góp nhằm hoàn thiện hơn chương trình đào tạo. Ban xây dựng Chương trình Đàọ tạo đã lắng nghe, phản hồi và tiếp thu những đóng góp quý giá từ các chuyên gia trong từng lĩnh vực công tác của mình.
 
Kết quả đánh giá chung về chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng: 
- Được xây dựng công phu, có căn cứ vào nhu cầu thực tế, có cơ sở pháp lý và có tính khoa học.
- Các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế đáp ứng yêu cầu.
- Tuy nhiên, cần điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ mở chuyên ngành theo một số góp ý của Hội đồng.
Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng đã thẩm định thành công với 07/07 phiếu đồng ý từ Hội đồng thẩm định.
*Thông tin thêm: 
- Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng được thành lập theo quyết định 257/QĐ-ĐHNT
- Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng được thành lập theo quyết định 503/QĐ-ĐHNT
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh:
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Xây dựng lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bài viết trước

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Xây dựng lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bài viết liên quan

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Xây dựng lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025
19/05/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Xây dựng lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kỳ thi cấp chứng chỉ và nâng hạng hành nghề hoạt động xây dựng
21/01/2022

Kỳ thi cấp chứng chỉ và nâng hạng hành nghề hoạt động xây dựng

Kết thúc đợt Thực tập công nhân xây dựng tại trường (từ 20/12 đến 31/12/2021)
01/01/2022

Kết thúc đợt Thực tập công nhân xây dựng tại trường (từ 20/12 đến 31/12/2021)

Vòng chung kết cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc lần 4
27/12/2021

Vòng chung kết cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc lần 4