Search

BỘ MÔN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Lịch sử hình thành

Tiền thân là nhân sự của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng, trước tình hình phát triển ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông (KTXD CTGT), Bộ môn Công trình giao thông được thành lập theo Quyết định số 761/QĐ-ĐHNT ngày 07/7/2023 để quản lý chương trình đào tạo và phát triển nhân sự, đảm bảo công tác đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực về ngành KTXD CTGT cho xã hội, đặc biệt là khu vực Miền Trung và Tây nguyên.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Tổng số nhân sự bộ môn gồm 08 người gồm 01 Phó giáo sư, 03 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ và 01 cử nhân (thư ký). Phụ trách các học phần chính của ngành KTXD CTGT như: Thiết kế cầu BTCT, thiết kế cầu thép, thiết kế hình học đường ô tô, thiết kế nền mặt đường, thi công đường, thi công cầu, các giải pháp nền móng hợp lý, nền móng, nút giao thông, giao thông đô thị,…

Liên kết và hợp tác

Đợn vị giáo dục trong nước:

 • Trường ĐH Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường ĐH Xây dựng Miền Trung

Đơn vị giáo dục nước ngoài:

 • Đại học Kỹ thuật Liberec, Séc
 • Đại học Quốc gia Chonnnam, Hàn Quốc
 • Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc
 • Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

Hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp thường xuyên hợp tác:

 • Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
 • Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Khánh Hòa
 • Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
 • Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
 • Công ty CP tư vấn T27
 • Công ty CP Cảng Quốc tế Nam Vân Phong
 • Công ty CP Xây dựng Công trình 510
 • Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam
 • Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ cao Quốc tế (ILTech)

 

Định hướng Nghiên cứu khoa học Bộ môn:

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm khuyết tật trên bề mặt kết cấu
 • Ứng dụng phương pháp ảnh nhiệt hồng ngoại tìm kiếm khuyết tật bên trong kết cấu
 • Ứng dụng thiết bị không người lái (UAV) xây dựng mô hình 3D và kiểm tra công trình
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mô phỏng và phân tích giao thông đô thị
 • Tối ưu hóa kết cấu và phân tích độ tin cậy công trình
 • Phân tích công trình kháng chấn